Gästkrönika, Roman Mitrofanov: "Rysk bandy är splittrad"

Gästkrönika, Roman Mitrofanov: "Rysk bandy är splittrad"

Text: Roman Mitrofanov

Rysk bandy befinner sig enligt många i kris. Minskade publiksiffror och klubbar med stora ekonomiska problem är vanliga rubriker i bandylandet i öst. I flera medier har anklagelser mot det ryska bandyförbundet varit intensiva och Bandyportföljen har sökt Boris Skrynnik, president i förbundet för en kommentar om läget men inte fått något svar.

Här vill Roman Mitrofanov i en gästkrönika förmedla sin bild av läget. 

Rysk bandy är splittrad. På ena sidan står de som styr den i dag: Ryska bandyförbundets (FHMR) styrelse. På andra sidan finns alla dem som, i själva verket är bandy: åskådare, spelare, tränare. De förstnämnda försöker behålla makten och källan till rikedom till varje pris medan de andra inte längre är villiga att bli styrda på det här sättet eftersom de inte godtar situationen som är rysk bandy i dag.

Boris Skrynnik, ordförande i förbundet, har för länge sedan agerat mot alla dem som har sin egen åsikt, ställer frågor eller ifrågasätter professionalismen av styrelsen i bandyförbundet. Demokrati i rysk bandy existerar inte längre, lika lite som yttrandefrihet. I dag man kan till exempel inte begära rapport från den icke-statliga organisationen om vart sponsringspengar tar vägen eller hur man spenderar enorma avgifter.

De allra flesta, utom styrelsen i FHMR upplever att rysk bandy i dag är i djup kris. Antal lag minskar varje år, kvaliteten på bandy sjunker lika snabbt som intresset av publiken. Krisen kan till och med jämföras med det kaos som var på 90-talen efter kollapsen av Sovjetunionen även om den nuvarande ekonomiska situationen i dag är inte jämförbar med hur det var för 20 år sedan.

Trots detta verkar det förbjudet att prata om detta i Ryssland. Lomanov Sr är en av de som betalat för detta. Formellt sett anklagades han för grova och cyniska brott mot normer som fastställts av FHMR men tolkningen och tillämpningen av detta kan starkt ifrågasättas. Anklagelserna mot Lomanov och Jenisej kan få en att tänka på stängda samhällen där ordet inte är fritt.

Tränaren Sergej Lomanov Sr har blivit »folkets kämpe« i denna kamp och blev för det avstängd i 2,5 år. Han är under den här tiden förbjuden att coacha sitt lag under matcher och att ge intervjuer. FHMR har också krävt att Jenisej ska sparka Lomanov och utse en ny huvudtränare. Efter att förbundet fått veta att Jenisejs fans förberett protester under de kommande hemmamatcher i Krasnojarsk, utlystes lagets alla matcher som högrisksmatcher och FHMR kräver att lokala myndigheter och polis att förbjuder protester på stadion. Om inte detta hålls så har man hotat med poängavdrag, spel inför tomma läktare och i värsta fall, att utesluta Jenisejs från ryska Super League.

Lomanov Sr är ett av de stora namnen i rysk bandy som hittills lyckats föra en självständig politik och dela med sig av sin åsikt. Många andra har lämnat scenen och varit tysta. Lomanov har deklarerat att han inte kommer att ge upp och avser att överklaga ett vad han anser, olagligt beslut i rättegången. Han har stöd av guvernören i Krasnojarsk, Viktor Tolokonskij samt andra regionala krafter inom politiken och affärslivet.

Lomanov Sr står fast vid sitt ord. Det är inte lätt att kompromissa med honom, särskilt om det går emot hans åsikter om bandyn och hans bandyförening. Han har rätt till sin personliga åsikt och utgör ett unikt värde eftersom rysk bandy är det som Lomanov lever för. Det finns få jämförelser av det han gjort för den ryska och internationella bandyn.

I den här situationen som har splittrat det ryska bandysamhället mellan dem som lever för bandyn och dem som använder bandyn för egennyttan behöver Lomanov folk vid sin sida. För att försvara den ryska bandyn behöver Lomanov stöd och hjälp. Supportrar över hela landet har redan vädjat till idrottsministern i Ryssland,Pavel Kolobkov med ett vädjan om att stötta Lomanov. De kräver att ministeriet agerar och styr upp bandyförbundet.

Detta kommer med största sannolikheten leda till massprotester mot bandyförbundets styrelse och ingen vet hur långt Skrynnik går för att bevara sin makt. Han har redan beordrat FHMR:s ansvarig sekreterare Stepanov att skicka en vädjan till polisen för att göra en rättslig bedömning på de alla kritiska publikationer som dyker upp i ryska medier samt ingå ett avtal med en juridisk firma som kommer att stämma alla författare av dessa publikationer. I praktiken innebär det åtal mot alla dem som har öppet uttryckt sitt missnöje eller ställer frågor.

Således har situationen i rysk bandy gått så långt så att avstängningen av Lomanov Sr är en slags sista vattendelare mellan bandyförbundets styrelse och de övriga i bandysamhället där stötestenen är en fråga om ansvaret: vem bär skulden för rysk bandyn djupa kris?

Det efterlängtade beskedet: Multiarenan för issporter ska byggas i Kungälv

Det efterlängtade beskedet: Multiarenan för issporter ska byggas i Kungälv

Succévideon har setts av över 69 000

Succévideon har setts av över 69 000